Sponsoring ledenblad

 

Geachte,

In 2009 hebben wij de eerste nummers van het ledenblad van onze Heemkundekring Turnhout verspreid. We laten dit blad ondertussen in een oplage van 450 exemplaren drukken en krijgen zeer lovende kritiek en aanmoedigingen.

Het Bezemklokje wil met een aantal enthousiaste leden het dagelijks leven in onze stad, van vroeger tot heden beschrijven, tonen aan en levendig houden voor een zo breed mogelijk publiek.

We wensen dit te verwezenlijken door:

•  driemaandelijks een ledenblad Het Bezemklokje uit te geven;

•  tweejaarlijks een tentoonstelling of uitstap te organiseren;

•  jaarlijks een voordracht te houden;

•  speciale activiteiten te ontwikkelen.

Om dit te realiseren hebben we naast het lidgeld uiteraard ook een aantal sponsors nodig die er mee voor kunnen zorgen dat de kwaliteit van ons ledenblad gewaarborgd zal zijn en blijven. Door dit kwaliteitsniveau na te streven willen we slechts een beperkt aantal sponsors aantrekken met een sterke binding met onze kring.

Tekst en logo worden eenkleurig zwart gedrukt. Ontwerp liefst digitaal aan te leveren via e-mail naar info@hetbezemklokje.be.

Volgende prijzen werden vastgelegd op jaarbasis:

1/8 blad     50 euro
1/4 blad   100 euro
1/2 blad   175 euro

Vanzelfsprekend krijgen onze sponsors een exemplaar van ons blad en worden ze ook steeds uitgenodigd op alle activiteiten.

Om u te overtuigen stellen wij u graag een proefnummer ter beschikking.

Al onze bestuursleden geven u met plezier meer informatie.

Met vriendelijke groeten,

Marc Cornelis
Voorzitter
Tel: +32 (0)478 97 77 34