2012 - prenten

Start
Omhoog

 

Tentoonstelling 2012  -  Ziet deez' fraaije Turnhoutse prent, volksgeloof en vermaak voor een cent.

Mannekensbladen of kinderprenten zijn de voorlopers van het stripverhaal. Ze zijn bij veel mensen echter niet zo gekend. Toch zijn ze economisch gezien heel belangrijk geweest voor de evolutie van deze sector. Het Bezemklokje belicht in deze tentoonstelling de drukkers en het productieproces, maar tracht vooral de tijdsgeest waarin deze prenten werden gemaakt te begrijpen.

In een tijd dat heel veel mensen in Turnhout nog ongeletterd waren hebben de mannekensbladen de jeugd en de volwassenen op een plezierige manier iets bijgebracht. Sprookjes, verhalende prenten, allegorische onderwerpen, satire, militaire prenten enz. …alles komt aan bod.

Deze prenten zijn zeer nauw verbonden met het dagelijks leven, hebben een zeer groot herkennings-effect en zijn een ideale combinatie van woord en beeld voor de gewone mens in de 19de en 20ste eeuw. Unieke prenten waar we als Turnhoutenaars best fier op mogen zijn.

De tentoonstelling “Ziet deez’ fraaije Turnhoutse prent, volksgeloof en vermaak voor een cent” geeft een overzicht van de onderwerpen, die op de bladen van één cent werden behandeld en schetst eveneens de evolutie van de gebruikte druktechnieken. Blikvangers zijn de nooit eerder getoonde collectiestukken uit de verzameling van het MAS, van Brepols en van privé-eigenaars.

Terugblik op de tentoonstelling

Ledenblad nr. 15, dec. 2012, p. 16 en 17.

Boek niet meer beschikbaar.

© Dani Bellemans & Het Bezemklokje 2011-2018
laatste wijziging op 05/07/2019