Tentoonstelling 2012

Start
Omhoog

Tentoonstelling 2012.

Ziet deez' fraaije Turnhoutse prent, volksgeloof en vermaak voor een cent.

Mannekensbladen of kinderprenten zijn de voorlopers van het stripverhaal. Ze zijn bij veel mensen echter niet zo gekend. Toch zijn ze economisch gezien heel belangrijk geweest voor de evolutie van deze sector. Het Bezemklokje belicht in deze tentoonstelling de drukkers en het productieproces, maar tracht vooral de tijdsgeest waarin deze prenten werden gemaakt te begrijpen.

In een tijd dat heel veel mensen in Turnhout nog ongeletterd waren hebben de mannekensbladen de jeugd en de volwassenen op een plezierige manier iets bijgebracht. Sprookjes, verhalende prenten, allegorische onderwerpen, satire, militaire prenten enz. …alles komt aan bod.

Deze prenten zijn zeer nauw verbonden met het dagelijks leven, hebben een zeer groot herkennings-effect en zijn een ideale combinatie van woord en beeld voor de gewone mens in de 19de en 20ste eeuw. Unieke prenten waar we als Turnhoutenaars best fier op mogen zijn.

Beschikbaarheid Catalogi 'Ziet deez' fraaije Turnhoutse prent, volksgeloof en vermaak voor een cent.'.
Exemplaren van deze catalogi (130 blz.) reeds beschikbaar aan 20,00 Euro per stuk *
(Leden 14,00 Euro per stuk *).
Interesse? Contacteer het bestuur via info@hetbezemklokje.be met vermelding 'Catalogi: Ziet deez' fraaije Turnhoutse prent, volksgeloof en vermaak voor een cent.'

Verslag van de tentoonstelling.
-

Referentie Artikel.
Auteur: Marc Cornelis
Datum van publicatie: -

(*) Prijs exclusief verzending, beschikbaarheid onder voorbehoud.

© Dani Bellemans & Het Bezemklokje 2011-2018
laatste wijziging op 25/03/2018