Café St.Pieter

Start
Omhoog

 

Café St. Pieter: al meer dan 100 jaar een vaste waarde in Turnhout!

Jan en Jill zijn sinds 10 jaar uitbaters van café St. Pieter op de Grote Markt, één van de oudste nog bestaande cafés van Turnhout. Jan is via zijn vader een familielid van de familie Smulders, die in 1906 het café oprichtte in een voormalige witgoedwinkel. Petrus Smulders en Anna Maria Leysen baatten eerst een café uit op de hoek van de Begijnenstraat over de huidige Ranonkel, verhuisden dan naar het bekende café De Beurs, eveneens op de Grote Markt, om dan hun definitieve stek te vinden in het huidige café St. Pieter. Oudere Turnhoutenaren herinneren zich ongetwijfeld hun zoon Sus (Frans) Smulders, getrouwd met Maria Loos.

Sus was een gekende figuur in Turnhout, niet enkel als cafébaas maar ook als (mede)stichter in 1902 van de Turnvereniging Kracht en Zwier, waarvan hij in 1923 voorzitter was. Toen hij in 1952 overleed, kreeg hij een uitvaart die te vergelijken was met een staatsbegrafenis. Zijn lichaam lag opgebaard in de lokalen van Kracht en Zwier en werd onder begeleiding van de fanfare naar de kerk gebracht.

Alle leden van Kracht en Zwier liepen in uniform achter de baar en het aantal kransen was indrukwekkend. De stad Turnhout heeft hem later nog meer eer bewezen door een straat naar hem te vernoemen. Hoe de tijden veranderd zijn, bewijst volgende familieanekdote: één van de dochters van Frans en Maria sliep in een alkoof in de voorkamer op de eerste verdieping. Die voorkamer werd echter ook ter beschikking gesteld aan verenigingen als vergaderlokaal terwijl het meisje daar sliep. Als de vergaderingen beëindigd waren, werden de alkoofdeuren opengezet en sliep zij rustig verder in een kamer die mistig was van de rook.

In 1951 nam Wim, de jongste zoon van Frans en Maria Loos, samen met zijn vrouw Manouk de zaak van zijn ouders over. Vanaf dan werden er snacks gegeven in St. Pieter. Dit kwam doordat een lid van de bridgeclub Gold Star altijd een ‘toast cannibal’ liet komen van Hotel Terminus op de Grote Markt. Manouk vond dat zij dit ook zelf kon serveren en breidde in de volgende jaren de kleine kaart verder uit. Manouk is nu een ‘pronte’ dame van tegen de tachtig.

Vanaf 1990 baatten hun zoon Guy en zijn vrouw Tinneke Luyts de herberg uit. Jan, de huidige uitbater was eerst 6 jaar kelner bij Guy.

Op zoek naar anekdotes uit het verleden konden we bij Jan niet terecht vermits hij daarvoor te jong is. Daarom zochten we ons heil bij Guy Smulders, de vorige uitbater. Bij hem waren we aan het goede adres, want alhoewel hij als cafébaas zelden of nooit lachte, heeft hij veel plezierige en heemkundig interessante gebeurtenissen onthouden. Zijn verhaal verschijnt in het ledenblad van maart. Ook Manouk, de moeder van Guy, liet voor ons haar gedachten nog eens gaan naar de goede oude tijd en bracht een aantal aanvullingen en verbeteringen aan.

Voor het volledige artikel verwijzen we naar ledenblad - Editie December 2011.
Referentie Artikel.

Auteur: Erika Wouters en Gil Tack
Datum van publicatie: December 2011

© Dani Bellemans & Het Bezemklokje 2011-2018
laatste wijziging op 05/07/2019