Boone's Blijk

Start
Omhoog

 

Boones Blijk

Het Bezemklokje op bezoek in een garenblekerij

Harry Baeken

Op zondag 14 juni jl. had ons Bezemklokje weerom een leerzame en aangename bijeenkomst georganiseerd op Boones Blijk.

Christian Raskin was de gids van dienst. Met de opkomst van een honderdtal geďnteresseerden diende, net als op de Paai, de groep gesplitst te worden.

Voorzitter Marc Cornelis hanteerde de chronometer en keek nauwkeurig toe dat om precies 14 u de eerste groep en om 15.15 u de tweede groep aan bod kwam.

Christian Raskin, een telg van de Boone-familie, begon de inleiding van de rondgang in de keurig gerestaureerde kapel van 1904. Daar vernamen we dat omstreeks 1650 door de tijkindustrie in Turnhout de behoefte aan de blekerijen ontstond. Christian gaf naast de structuur van de blekerij ook een overzicht van de families,die vanaf 1740 het door Dominicus Vermanden (1704 – 1799) gebouwde landhuis bewoonden.

Vanaf de kapel verliep de wandeling doorheen het middenportaal van de woning, bewoond door drukker Joep de Jong. Daar konden we een authentieke sauvegarde bewonderen. Ze werd in 1752 verkregen van keizerin Maria-Theresia en bood de hoogste bescherming tegen plunderende en vernietigende legers.

Terug buiten bewonderden we het dakruitertje van 1740 met klokje en bovenop als windwijzer een pelikaan, die uit zijn borst bloed pikt om aan zijn jongen te eten te geven. Weinig opbeurend, symbool voor Vermandens leven?

We begaven ons dan naar het bakhuis dat aan de rand van de vijver ligt en zichtbaar is vanaf  de Elzenstraat. Die vijver is ‘s avonds niet erg veilig want, volgens Christian, dwaalt daar elke avond de boze geest van de daar verdronken zoon van Dominicus Vermanden rond. Wie verder wil deelnemen aan de activiteiten van onze kring, gelieve hiervan akte te nemen!

Naast gebouwen en culturele schatten hadden we evengoed oog voor de natuur. Aan de rand van de vijver staat een prachtige waterlinde, die met zijn afhangende takken een weemoedig uitzicht geeft. Een kleine honderd meter verder, op weg naar een heuveltop waar destijds een klein  rond prieeltje heeft gestaan, bewonderden we een gigantische beukenboom. Daarop staat het jaar 1984 ingekerfd naast een hart met een pijl erdoor. Waarschijnlijk het werk van een verliefd koppeltje dat in dat jaar ver van de vrome ouderlijke blikken hun hartstochten de vrije loop liet.

Christian gaf een bondige toelichting over het toenmalige vernuftige irrigatiesysteem. Allerlei aanpassingen aan de waterloopjes voerden het zuivere water doorheen het domein. ‘Zo werden verlaten vennen en riviertjes in gebruik gesteld’ schrijft Marcel Boone op pagina 29 van zijn Bijdrage tot de Geschiedenis der Blekerijen te Turnhout uit 1952. Nog recentelijk zijn er aanpassingen gedaan in de omgeving.
In westelijke richting buiten het domein zijn trouwens nog restanten van de kanaaltjes  van de blekerij te zien. Maar dat is een verhaal apart.

De tocht ging verder via een slingerend paadje temidden hortensia’s en rododendrons om te eindigen aan de mooi gerestaureerde schuur, waarvan het dakgebinte goed zichtbaar is gebleven. Daar trakteerde onze kring ons op een smakelijke Gageleer en allerlei frisdranken.

Maar 5 minuten over tijd, ontfermde Christian zich over de volgende groep.

Als afsluiter ontvingen alle deelnemers twee verzorgde exemplaren van Drukkerij Em. De Jong over de blekerij met als titels: Sauvegarde voor de Bleekerij Vermanden te Turnhout en andere oorkonden en Bijdrage tot de Geschiedenis der Blekerijen te Turnhout, een publicatie van 1952 van Marcel Boone.

Het mooie weer, een gezellige en boeiende gids, een erg leerzame rondleiding, een drankje vanwege onze Heemkunde Kring en twee verzorgde brochures bezorgden de aanwezigen een onvergetelijke dag.

Heel veel dank aan Christian Raskin voor zijn boeiende uitleg, aan Joep de Jong voor het openstellen van zijn woning en uiteraard aan ons bestuur, dat ons weeral erg verwend heeft.

En zoals altijd hadden de afwezigen ongelijk !

© Dani Bellemans & Het Bezemklokje 2011-2018
laatste wijziging op 05/07/2019