Schaapsstal

Start
Omhoog

 

Een heropgebouwde schaapsstal voor de Klein-Engelandhoeve

16 juni 2013: de zon scheen en de drankjes stonden fris! Paul Dierckx stelde samen met Het Bezemklokje de heropgebouwde schaapsstal op de Klein-Engelandhoeve voor. Een tachtigtal leden luisterden hoe hij - gepassioneerd als steeds – de activiteiten op Klein-Engeland toelichtte. Vooral het speelbos voor de kinderen en de tentoonstelling in de heropgebouwde schaapsstal werden speciaal in de verf gezet.

Daarna was het tijd voor amusement. De Koninklijke Accordeonclub Verbroedering Turnhout speelde het ene na het andere populaire lied. De liedjesteksten waren gebundeld en iedereen kon meezingen, niet altijd toonvast, maar daar had niemand last van. De sfeer zat erin van bij het begin.

Na de pauze begon het te regenen. Het Bezemklokje hield zijn klepeltje vast en vreesde dat de leuke namiddag letterlijk in het water zou vallen. Een aantal zangers vluchtte inderdaad naar binnen uit angst voor een verpieterd kapsel of omdat de Gageleer daar dichter bij de hand was. De meerderheid echter … bleef zitten! Hun gezang werd extra begeleid door het ritmische regengetik op regenkapjes en paraplu’s.  

Na het afscheidslied barstte een luid applaus los en het orkest speelde uiteraard een bisnummer. Iedereen was blij en tevreden en Het Bezemklokje leerde zijn les: wandelen doen onze leden niet graag, maar zingen, daar zijn ze onder begeleiding van een groep enthousiasmerende  muzikanten zeker voor te vinden !

© Dani Bellemans & Het Bezemklokje 2011-2018
laatste wijziging op 05/07/2019