Kerstsfeer

Start
Omhoog

 

 

Het Bezemklokje proeft de kerstsfeer

Op zaterdag 28 december startten een 30-tal leden van Het Bezemklokje aan het Begijnhof een  kerstwandeling door Turnhout. Een aantal kerststallen werden bezocht: de stal in marmermozaïek van Cominotto op het Begijnhof, deze in de Sint-Pieterskerk, de stal buiten de kerk, initiatief van ‘Kerstmis in de Stad’ en in de kapel van Sint-Lucia deze met de sobere beelden gemaakt door de Zusters Clarissen. In de tuin van Taxandria werd de oorsprong van het kerstgebeuren toegelicht en een mooi gedicht, vol hoop, voorgelezen. Aan het Kasteel zongen alle Bezemklokkers spontaan Susa Nina, een lied geschreven door Jozef Simons op muziek van Armand Preudhomme. Stille Nacht werd als tweede stem gezongen door twee sopranen uit de groep. Iets verder aan het Kasteel werd uitgelegd hoe de kerstboom in onze gewesten werd geïntroduceerd. En waar konden we beter  terugblikken op de eerste Wereldoorlog dan aan het monument op het Zegeplein? Ook de eenzaamheid van de eenvoudige frontsoldaat werd er belicht. In de Sint-Pieterskerk herinnerde een glasraam aan het bezoek van de Drie Koningen aan de Heilige Familie. Bij de hoge, exotische Ginkgo Bilobia in de Hofpoort werd toegelicht waarom er gezoend wordt onder de maretak en in Sint Lucia werd het kerstverhaal van Godfried Bomans voorgelezen.

Tijdens de wandeling kwamen de deelnemers te weten, dat de grootmoeder van één van de aanwezigen de Italiaanse familie Cominotto hielp bij de heropstart van hun bedrijf na de 2de wereldoorlog. Paul Dierckx wees er even op dat zijn familie in het verleden eigenaar was van het Huis met de Toren. Mevrouw Thomas-Van Dael herinnerde zich dat ze als kind aanwezig was bij de opvoering van een kerstspel geschreven door Remi Lens. Het bleek zo levensecht dat het de hele zaal tot tranen toe bewoog. Luc Swerts, de natuurgids in het gezelschap toonde dat het blad van de Ginkgo Bilobia, bestaat uit aaneen gegroeide naalden.

De apotheose was natuurlijk het bezoek aan het huis van de familie Cornelissen in de Grimstedestraat, waar de tijd 60 jaar geleden was blijven stilstaan. Rob Cornelissen gaf uitleg over hoe zijn grootouders er leefden.  Elke avond sloot grootvader de luiken aan het raam van  de ‘beste kamer’. Daar hingen een heleboel foto’s, o.a. van de overgrootouders van Rob. De overgrootvader trouwde zelfs 4 maal:de laatste keer als zeventiger met een meisje van twintig. In de 'eetkamer' kookte grootmoeder  op de Leuvense stoof en sliep het echtpaar in de alkoof.  De keuken vormde de verbinding met het 'schop', waar de kolen werden bewaard en grootvader zelf de schoenen repareerde. Veel later werd hier een toilet geïnstalleerd.

Het Bezemklokje trakteerde zijn leden in dit huis vol heemkunde met een ‘jeneverke’ en na enkele minuten had niemand het nog koud !

© Dani Bellemans & Het Bezemklokje 2011-2018
laatste wijziging op 05/07/2019