Nazareth bezoek

Start
Omhoog

 

Het Bezemklokje brengt een bezoek aan de Nazarethkapel.

Op 26 augustus om 14.00 u opende Jean Verwaest de deur van de Nazarethkapel en een 70-tal leden van Het Bezemklokje gingen nieuwsgierig het gebouw binnen. Veel bewegingsruimte was er niet, want bijna alle plaats werd ingenomen door materiaal van de groendienst van het kerkhof en door oud meubilair dat door de stadsdiensten hier (noodgedwongen?) werd gestapeld. Bie, de vrouw van Jean, gaf de geschiedkundige achtergrondinformatie. Bie vertelde dat Pieter De Nef samen met pater De Smet, zelf missionaris in Amerika, het idee om een opleiding te geven aan toekomstige missionarissen had gelanceerd. De apostoliekenschool die later in Turnhout dit idee concretiseerde, werd opgericht door de Jezuïeten en was de 5de belangrijkste in haar soort na Avignon, Amiens, Bordeaux en Poitiers.

Jean Verwaest vulde aan met weetjes uit de familie. Hun tante Treza (tante Tita) kreeg de kapel na wereldoorlog II in privébezit en onderhield haar prima. Het gebouw speelde in de buurt een belangrijke rol bij dopen, huwelijken en jubilea. Jaarlijks ging - met een eigen vlag - de processie uit, die steevast eindigde met ijscrème en lekkere drankjes voor de deelnemers. Lou, de zus van Jean, had de nodige foto’s bij zich om alle informatie te illustreren. Veel werk in en om de kapel gebeurde door vrijwilligers, drie van hen waren zelfs tijdens het bezoek aanwezig: Maria Hannes en de zussen May en Annie Van Mechelen. Het kerkje zat altijd vol en bij het binnenkomen moesten de gelovigen, die te communie wilden gaan een houten blokje van het ene mandje in het andere leggen. Zo wist de pastoor hoeveel hosties hij tijdens de consecratie moest wijden.

Wat iedereen duidelijk zag was de vervallen toestand van het gebouw. Eric Vos, schepen van cultuur, zette de inspanningen van de stad op een rijtje. Twee jaar geleden lijstte een architect de meest dringende ingrepen op om de kapel opnieuw bruikbaar te maken. Een dossier om het kerkje te klasseren werd niet ingediend omdat men mondeling had vernomen dat dit waarschijnlijk geen zin had omdat alle andere onderdelen van het complex verdwenen zijn. Ook het vinden van een nieuwe bestemming voor het gebouw was een probleem. In afwachting van verdere acties werden al wel de goten uitgekuist, een loshangend kruis verwijderd en werd de kapel onder de aandacht van de cultuurraad gebracht. Voorzitter van de Cultuurraad, Chris Van Wijnsberghe, was eveneens aanwezig tijdens dit bezoek en zal zeker dit project verder mee opvolgen.

Onder begeleiding van Jean, Lou en Michel Verwaest namen onze leden nadien een kijkje bij de grot en de vijver achter de kapel. Zowel de toespraken als deze korte wandeling werden overgoten door enkele fikse plensbuien. Toch kon dit de inventiviteit niet bekoelen: iedereen had wel een idee over wat en hoe met de kapel. Tot opeens iemand zei: “Zo veel regen! Het lijkt alsof er tranen uit de hemel vallen!” Na dit korte moment van bezinning kwam het leuke nieuws dat het Bezemklokje iedereen uitnodigde in de Koekoek om bij een lekker drankje verder na te praten. En of dit gebeurde! Na ‘het hekken’ zijn alle leden van Het Bezemklokje nu gefocust op deze Nazarethkapel! Wordt dus zeker vervolgd!

Referentie Artikel. 
Datum:26 Augustus 2012 
Auteur: Gil Tack 
Datum van publicatie: September 2012

© Dani Bellemans & Het Bezemklokje 2011-2018
laatste wijziging op 05/07/2019