Bezemact Watertoren

Start
Omhoog

 

Bezemact aan de voet van de Watertoren.

Het is bewezen: de zusters Clarissen dragen Het Bezemklokje een warm hart toe. Met nog eens 18 eieren er bovenop mochten we op 6 juni 2012 voor een talrijk opgekomen publiek genieten van een zonnige, aangename en succesvolle woensdagavond aan de Watertoren. Klokslag 19 u. opende Ortwyn Arts de avond. Aan de hand van de teksten van Gil Tack en Rita Dries praatte hij vlot alle optredens van de Dansgroep Zonne, in aangepaste kledij, aan elkaar. In een perfecte harmonie wisselden woord en dans elkaar af. De door Ortwyn gelezen teksten belichtten verschillende aspecten van de toenmalige samenleving zoals arbeid en armoede, vrijetijd en kermis, ziekten en besmetting, de eerste riolering, waterleiding en watertoren.

Als inleiding werd de levenswijze in het Turnhout van de 19de eeuw verwoord. Naast ondernemers en rijke industriëlen waren er de ambachtslui zoals de bezembinders die, niettegenstaande de vele zware werkuren, in grote armoede leefden. Dit werd heel levendig uitgebeeld door de dansers van Zonne. Te midden de ellende werd tijd gemaakt voor ontspanning en werd er op de kermis vrolijk op los gedanst. Prachtig hoe de dansgroep deze sfeer met allerlei combinaties op een harmonieuze wijze ten uitvoering bracht.

Er waren toen altijd die ongezonde levensomstandigheden waarin besmetting en ziekten welig tierden. Om hieraan wat te verhelpen werd elke zaterdagnamiddag om 3 uur het Bezemklokje geluid. Dan moesten de vrouwen met een bezem het huis uit om ‘voor eigen stoep te keren’. Ook die avond van woensdag 6 juni klonk aan de Watertoren ineens een klok en verschenen uit de huizen van de Renier Sniedersstraat vele vrouwen en ook enkele mannen met een bezem, die aan het werk gingen onder het strenge berispende oog van de champetter. (Voor champetter van dienst, Stefaan, was dit een uitgelezen moment om schoonvader Karel er eens ferm van langs te geven.) Dat de vrouwen van toen de bezem goed hanteerden werd door de dansgroep uitgebeeld door het mansvolk van links naar rechts te laten springen.

In 1904 krijgt Turnhout als 2de Vlaamse stad een eigen rioleringsnet, waterleiding en watertoren. Dit werd gevierd door het prinsenpaar Albert en Elisabeth samen met de ganse bevolking. Dit werd tot leven gebracht door onze dansgroep, die de omstaanders ten dans uitnodigde en het plein voor de watertoren omvormde tot een grote dansvloer. Na een pauze van een kwartier werd de act opnieuw opgevoerd. Alle 150 toeschouwers bleven ter plaatse en genoten van de herhaling: een ware blijk van waardering voor deze opvoering.

Langs deze weg willen we alle medewerkers aan de act nog eens hartelijk danken: Dansgroep Zonne, Ortwyn Arts (verteller), Stefaan Torremans (champetter) en de andere leden-acteurs, ook de eigenaars van de huizen in de Renier Sniedersstraat, die hun gang en deur ter beschikking stelden en de technici van de stad Turnhout voor hun ondersteuning. Voor herhaling vatbaar !
Referentie Artikel.
Datum: 6 Juni 2012
Auteur: Harry Baeken
Datum van publicatie: September 2012

© Dani Bellemans & Het Bezemklokje 2011-2018
laatste wijziging op 05/07/2019