klooster Heilig Graf

Start
Omhoog

 

Het Bezemklokje bezoekt het klooster van het Heilig Graf.

Op de laatste zaterdag van januari organiseert Het Bezemklokje traditiegetrouw een ledenactiviteit met een bezoek aan een ‘heemkundig-interessante’ plaats in Turnhout, die niet altijd kan bezocht worden. Zo zetten we dit jaar het klooster van het H. Graf op het programma omdat de zusters eind 2012 naar Tongerlo verhuizen. Al vlug hadden we voor 29 januari een 40-tal inschrijvingen! Het feit dat vele van onze leden oud-leerlingen zijn van het H. Graf verklaart vast en zeker het succes. Toen de wachtlijst te lang werd, zagen we ons verplicht nog 2 rondleidingen te organiseren nl. op 12 en 26 februari (2011).

Op de ‘rode koer’, onder de bogen, werden we door zuster Liesbeth verwelkomd. Het eerste deel van de rondleiding begon in het Pandhof, hét middelpunt van het klooster. Op die plaats legde onze gids de spirituele opbouw uit, die architect Jules Taeymans beoogde, toen hij, in de jaren 20 van vorige eeuw, de plannen tekende voor dit deel van het klooster. Centraal in dit binnenhof stond oorspronkelijk een waterbekken door de zusters gebruikt om zich te zuiveren vooraleer ze naar de kerk gingen. Vervolgens bezochten we de refter van de zusters waar het ons opviel dat niet alle tafels gedekt waren. Er zijn immers nog maar 35 zusters. Ooit waren ze met meer dan 100! De lezenaar wordt niet meer gebruikt. Vroeger werden tijdens de maaltijden brieven van missionarissen of artikels uit de krant voorgelezen, die de zusters in stilte beluisterden. Zo bleven ze op de hoogte van wat er in de wereld gebeurde. Nu wordt er nog enkel op zondagochtend in stilte gegeten.

In het midden van de vloer is in rode marmer het kruis van de patriarch van Jeruzalem ingelegd met er onder een handvol zand uit het H. Land. Heel stemmig is de Verrijzenishal waar alle zusters op Paasdag verzamelen om te luisteren naar de Paasgroet van Moeder Priorin. Het Verrijzenistableau van Albert Servaes hangt hier echt wel op de juiste plaats. Nog steeds bestaat de mogelijkheid voor leken om als gast met de zusters de paasdagen te vieren, van Witte Donderdag tot Paaszondag. Zij verblijven dan in het Gastenverblijf, waar vroeger o.a. familieleden van de zusters konden overnachten. In de prachtige bibliotheek van het klooster gaf onze gids ons nog mee dat het H. Graf geen echte stichter heeft en dat na de Franse Revolutie het klooster aangekocht werd van de ‘Bruin Paters’.

Zuster Ilona, archivaris van het klooster, nam vervolgens het tweede deel van de rondleiding op zich. Met haar bezochten we de Kerk van de Verrezen Christus, die in 1957 werd ontworpen door architect René Van Steenbergen en in 1958 werd ingewijd. Over ieder van de glasramen kregen we een zeer interessante uitleg, niet alleen over de moderne in het koor (ontwerpen van zuster Ange en zuster Marthe), maar ook over de kleinere glasramen in de zijkapel. Deze stemmige Kempische taferelen werden ontworpen door zuster Augustina. De Kruisweg in de ruimte naast de huidige kapel van de hand van Irene Van der Linden is prachtig. De sporen van de brand die de kerk trof in 1996 zijn op deze kruisweg nog steeds zichtbaar. Bewust heeft de kloostergemeenschap niet voor restauratie gekozen! Het grote Verrijzenisraam in vijf vensters is natuurlijk de apotheose. Met wat een geestdrift wees zuster Ilona ons op zoveel interessante details in dit prachtig kunstwerk van de Limburgse glazenier Roger Daniëls.

Bij een kop koffie of thee werd er nog een tijdje gezellig nagepraat. Vooral de dames-oud-leerlingen haalden herinneringen op uit hun schooljaren ‘in ’t Graf’!
We danken dan ook de zusters van het H. Graf voor hun gastvrijheid en heel speciaal zuster Ilona, zuster Liesbeth en zuster Els voor hun deskundige uitleg.

Ook Odette Sels mogen we in ons dankwoord niet vergeten. Zij zorgde voor de praktische kant van deze geslaagde namiddag.

Referentie Artikel.
Datum: 26 Februri 2011
Auteur: Erika Wouters en Marc Cornelis
Datum van publicatie: Februari 2011

© Dani Bellemans & Het Bezemklokje 2011-2018
laatste wijziging op 05/07/2019