Zusters Clarissen

Start
Omhoog

 

De Zusters Clarissen in Turnhout.

Hoeveel Turnhoutenaren brachten in het verleden (en nu nog) geen eieren naar de Clarissen, zogezegd met de vraag dat zij zouden bidden voor mooi weer bij een huwelijk, een jubileum enz. Zusters hebben immers in de hemel een streepje voor...

Moeder Abdis vertelde dat ze echter heel dikwijls onder in het mandje een kaart of een brief vinden met de vraag dat ze ook zouden bidden voor een goed huwelijk, een gezond kindje, een genezing, een andere persoonlijke intentie.

De eieren verlagen inderdaad de drempel. Waarom nu eieren? Tot Vaticanum II mochten de zusters geen vlees eten, alleen zuivelproducten. Soms hadden ze er echter wel teveel of zelfs helemaal geen! Zoals in de snikhete maand juli van 2003. Begin augustus begon het te regenen en na enkele dagen zaten ze met een overvloed! Mensen die het niet zo breed hebben, worden echter door de zusters nooit vergeten. Maar ook vele vrouwen vinden de weg naar het Clarissenklooster. Met de hoop op een zwangerschap of een voorspoedige bevalling en met het volste vertrouwen in het gebed van de zusters laten zij zich de stola met ingenaaide relikwie van de H. Coleta rond de schouders hangen.

Deze stola was te bewonderen in het Turnhoutse Erfgoedhuis op de tentoonstelling naar aanleiding van de Erfgoeddag in 2008 die als thema had “Wordt verwacht”. In een tijd dat zwangere vrouwen hun "lot" leggen in handen van de moderne geneeskunde is dit gebruik "Onder de mantel gaan" niet zo courant meer. De zwangere vrouw krijgt dan 2 scapuliertjes mee (een bruin voor de moeder en een rood voor het kindje), waarin een draad is verwerkt die in aanraking is geweest met de mantel van de H. Coleta. De H. Coleta, Nicoletta Boilet, werd geboren in het Noord- Franse Picardië in 1381, trad in bij de Clarissen van Corbie en ijverde al spoedig voor een strengere kloosterregel. Zij werd de patrones van een voorspoedige bevalling omdat haar moeder bij haar geboorte de gezegende leeftijd van 60 jaar had bereikt. Op één van haar vele reizen door Frankrijk redde zij zelf, door haar voorspraak, moeder en kind bij een zeer moeilijke bevalling. De "echte" mantel van Coleta bevindt zich in het Clarissenklooster van Gent, waar zij ook overleed.

De volledige naam van de Zusters Clarissen is dan ook Clarissen - Coletienen of Arme Klaren. Er waren ook ooit Rijke Klaren en in Brussel is er nog steeds een Rijke Klarenstraat. Deze orde bestaat echter niet meer. Dit zijn reeds 2 redenen waarom vele Turnhoutenaren (en niet alleen zij) de weg vinden naar het Clarissenklooster.

In het Clarissenklooster van Turnhout bevindt zich een toonzaal die door veel volk bezocht wordt, vooral tijdens de meimaand en de kerstperiode vanaf november. Hier moeten we het natuurlijk hebben over de wassen beeldjes (al dan niet onder een stolp), een "ambacht" waarmee de Clarissen een echte faam hebben verworven.

Als we nu het klooster van de zusters binnenstappen, komt er een zekere rust over ons. Maar na dit gesprek beseffen we dat er door de zusters wel degelijk veel werk wordt verricht. Tot slot danken wij Zuster Agnes, die al sinds 1980 als Moeder Abdis deze kloostergemeenschap leidt, voor het boeiende gesprek en voor haar hulp bij het schrijven van dit artikel.

 


Voor het volledige artikel verwijzen we naar ledenblad - Editie November 2009.
Referentie Artikel.

Auteur: Erika Wouters
Datum van publicatie: November 2009

© Dani Bellemans & Het Bezemklokje 2011-2018
laatste wijziging op 05/07/2019