bezoek Meduceum

Start
Omhoog

 

Het Bezemklokje op bezoek in het Meduceum.

Tijdens de voorbije maanden bezochten een 80-tal leden van Het Bezemklokje het gloednieuwe Medische Educatief Museum (Meduceum) ondergebracht in de lokalen van het vroegere internaat van het Sint-Victorinstituut gelegen aan het Kasteelplein in Turnhout.

Het Meduceum geeft een overzicht van de evolutie in de verpleegkunde en de geneeskunde in Turnhout. De kelder- en eerste verdieping zijn gewijd aan een collectie geneeskundig en verpleegkundig materiaal verzameld door zuster Alena, Gasthuiszuster en gewezen directie Nursing van het St-Elisabethziekenhuis in de Rubensstraat te Turnhout. De tweede verdieping focust op Dr. Paul Janssen en zijn realisaties in de farmacologie.

De kelderverdieping toont voorwerpen uit het tweede St.-Elisabethgasthuis, dat van 1875 tot 1957 gevestigd was in de Warandestraat. Vóór 1875 bevond het gasthuis, oorspronkelijk godshuis, zich in de Gasthuisstraat tussen de Leopoldstraat en de Zeshoek.

Voor deze verdieping zijn de kleuren van het Rode Kruis - rood, wit en zwart - gebruikt. Zij symboliseren de traditionele genees- en verpleegkunde die eerder gericht was op het verzorgen dan op het behandelen van patiënten. De focus lag hierbij vooral op de basiszorg bestaande uit het garanderen van rust, het toedienen van hygiënische zorgen en het verstrekken van voedsel, drank en elementaire medicatie. Een aantal voorwerpen illustreren dit zoals een apotheekkast en een eetkar uit de 19e eeuw, verpleeg- en verzorgingsmateriaal in koper en email, een poupinel om instrumenten en verbandmateriaal te steriliseren, handgeschreven patiëntenregisters, het eerste verplaatsbare narcosetoestel dat de dokters De Vel en Schuermans persoonlijk in Engeland kochten en nog zoveel meer. Replica van litho’s uit een anatomieboek van 1827 verfraaien de glazen vitrinekasten.

Op de eerste verdieping wordt getoond dat de grote vernieuwingen ingang vonden in het nieuwe St-Elisabethziekenhuis aan de Rubensstraat - het huidige AZ Turnhout Campus Elisabeth - dat in 1957 officieel in gebruik genomen werd. Met zijn 342 bedden en zijn poliklinieken met een wekelijkse capaciteit van 800 patiënten moest het één van de modernste gezondheidscentra van Europa worden.

Op de bovenste verdieping wordt de vernieuwing die Dr. Paul Janssen bracht binnen de traditionele geneeskunde gesymboliseerd door de kleuren grijs, blauw, groen en zwart en dit in tegenstelling tot de kleuren van het Rode Kruis op de benedenverdiepingen.

Nieuw in de jaren ‘50 is zijn inzicht dat scheikundige producten biologische processen kunnen beïnvloeden. De toepassing hiervan leidt tot het ontstaan van de farmacologie met de ontwikkeling van een groot aantal nieuwe medicijnen. De figuur van dr. Paul Janssen wordt vanuit verschillende hoeken benaderd. Er zijn foto’s, waarop hij evolueert van kleine jongen over tiener en jonge vader tot gedreven wetenschapper en gerespecteerd manager. Zijn persoonlijke notities, agenda’s, dagelijks gebruikte naslagwerken, uitgebreide bibliotheek, diploma’s, eretekens, toga’s en academische titels worden tentoongesteld.

In aparte kijkkastjes worden het ontstaan van het bedrijf, de evolutie van de verpakking voor medicijnen en een aantal onverwachte onderzoekstechnieken geïllustreerd. Net zoals op de twee vorige verdiepingen zijn er ook hier een aantal blikvangers o.a. kleurige vergrotingen van doorsneden van een lintworm, een replica van een terracottakrijger uit het leger van Qin Shi Huangdi en van een mummie uit Mexico. Je ziet er ook een kolom met agenda’s geïllustreerd door Pol Mara en een vloer samengesteld uit petrischalen met gekleurde schimmelpreparaten. Deze verdieping focust vooral op het werk van dokter Paul Janssen, een Turnhoutenaar die wereldfaam verwierf en in 2008 verkozen werd tot grootste Belgische wetenschapper. De meeste leden verlieten het museum vol enthousiasme en namen zich voor snel terug te komen voor een bezoek op eigen tempo.

Voor het volledige artikel verwijzen we naar ledenblad - Editie Juni 2010.
Referentie Artikel.

Datum: 20 Maart 2010
Auteur: Rita Dries en Gil Tack
Datum van publicatie: Juni 2010

© Dani Bellemans & Het Bezemklokje 2011-2018
laatste wijziging op 05/07/2019