Ledenbijeenkomst HIVSET

Start
Omhoog

 

Ledenbijeenkomst HIVSET, 30 januari 2010.

Zaterdag 30 januari hielden we onze 2de ledenbijeenkomst. Ditmaal stond als ouverture een bezoek aan de beiaard van de Sint- Pieterskerk op het programma.
Koen Van Assche, onze stadsbeiaardier vertelde honderduit over het ‘klokkenspel’ van de gekende gieter A. J. Van Den Gheyn. Hij gaf zeer deskundige uitleg over hoe de huidige opstelling tot stand kwam. Het bezemklokje is de 3de beiaardklok met een diameter van 69 cm en werd gegoten in 1775. In totaal hebben een 30-tal personen in 2 groepen de vele trappen beklommen. Onze oprechte excuses aan de 2de groep, die een tijdje langer heeft moeten wachten dan voorzien.
Als uitsmijter hebben een aantal leden, nog een etage hoger, kunnen genieten van een prachtig uitzicht over de stad. In de vier windrichtingen openden we de deuren, zodat er unieke foto’s konden gemaakt worden.

Om 15 uur startten we in het Hivset in de Herentalsstraat met een door het bestuur aangeboden koffie voor ongeveer 45 opgekomen leden en sympathisanten. Na de verwelkoming opende onze voorzitter het namiddagprogramma met een diamontage van Remi De Prins die wegens ziekte niet aanwezig kon zijn.

Na een korte pauze volgde de vergadering. Marc Cornelis trachtte de doelstellingen van onze heemkundekring te evalueren en te verduidelijken. Uiteraard kwam de actie voor het behoud van het hekken rond de Sint-Pieterskerk ter sprake. Het is de 1ste keer dat onze Turnhoutse politiekers met zulke omvangrijke samenwerkende platformacties worden geconfronteerd. Alle aanwezigen in de aula waren het unaniem eens dat het hekken behouden moet blijven. Een hart onder de riem voor ons bestuur. Karel Van Dooren gaf aansluitend een bondige samenvatting van hoe we dit behoud van het hekken hebben aangepakt, en wat we in de toekomst nog willen realiseren.

Rita Dries, onze nieuwe penningmeester, lichtte onze financiële situatie toe. Ons budget komt in eerste instantie van u, onze leden, waarvoor dank. Op dit ogenblik hebben al ongeveer 170 personen hun lidmaatschap hernieuwd. We hopen de kaap van de 200 leden zo snel mogelijk te halen. Daarnaast hebben we een aantal sponsors die ons ledenblad mee helpen financieren. Ook voor hun bijdrage willen we hen oprecht bedanken. Vanaf dit jaar krijgen we, als lid van Forum Cultuur van Turnhout, een bijdrage van de stad.

Op vraag van Frank Janssens, naar wat onze lezers in ons ledenblad willen terugvinden, hebben we zeker enkele nuttige tips genoteerd. Handelszaken, zoals bv. De Kardinaal en De Koeiketel, zijn absoluut de moeite waard om iets over te schrijven. Op deze manier wordt informatie bewaard van bedrijven en winkels als ze ooit voorgoed verdwijnen. Opvallende figuren in onze stad zouden ook meer aan bod moeten kunnen komen. Deze mensen gaan interviewen kan leiden tot interessante artikels voor ons ledenblad. En waarom eens niet zo iemand uitnodigen op een ledenbijeenkomst om zijn verhaal te laten vertellen ? Ook het oude moederhuis in de Korte Begijnenstraat is zeker en vast een artikel waard.

Afsluitend toonden we foto’s van een aantal minder bekende plaatsen in onze stad. Er werd hevig gediscussieerd, maar niet alles werd geraden. Onze stad heeft nog vele geheimen. Daar dronken we nog een Turnhouts biertje op.

Referentie Artikel.
Datum: 30 Januari 2010
Auteur: Marc Cornelis
Datum van publicatie: Februari 2010

© Dani Bellemans & Het Bezemklokje 2011-2018
laatste wijziging op 05/07/2019