Luisterbijeenkomst

Start
Omhoog

 

'Luisterbijeenkomst', Klein Engelandhoeve Turnhout.

Zaterdag 31 januari 2009 - Onze eerste activiteit van het jaar vond plaats op een prachtige historische locatie aan de rand van onze Stad. Het eerste deel, een diamontage, werd voorgesteld door de heer Remi De Prins die al meer dan een halve eeuw natuurminnaar en fervent fotograaf is. De Kempense bodem en de ermee samenhangende plantengroei werd getoond alsmede hoe de Kempenaars van toen daarmee omgingen.

De dia’s met zichten uit de negentiende eeuw gaven onmiskenbaar weer hoe sterk de mens sindsdien heeft ingegrepen, en dit niet altijd op een positieve manier. Het kon dan ook niet uitblijven dat tegen bepaalde manieren van omgaan met die natuur weerstand zou komen. Het leek af en toe zelfs bijna op een bezinning over onze huidige levenswijze.

In het tweede gedeelte van de bijeenkomst werd aan de aanwezigen gevraagd om vrijuit hun mening te geven over de voorbije werking, en voorstellen naar de toekomst te uiten.

Om enige structuur in deze bespreking te houden werden op een scherm de vragen geprojecteerd.
Om onze heemkundekring verder te laten groeien zijn diverse vormen van medewerking noodzakelijk. Op logistiek vlak o.a. personen die vervoer willen verzorgen (vb. voor de opbouw van een tentoonstelling). Vorming van een vaste redactieraad die ervoor zorgt dat het ledenblad inhoudelijk een goed niveau blijft behouden. Leden en buitenstaanders aansporen om gelegenheidsartikelen te schrijven over zaken waarvan zij goede kennis hebben. Leden die willen meewerken aan 'werkgroepen' die zich zeer zelfstandig toeleggen op één onderwerp (vb. religieuze gebruiken in Turnhout in het verleden, familiekunde, boerenleven, woningbouw, gereedschappen, gebruiken enz.) Het bestuur zal trachten via ons ledenblad en andere contacten, telkens wanneer nodig, de vraag om medewerking nauwkeurig te preciseren.

De heer Paul Dierckx, eigenaar van de Klein Engelandhoeve, is bereid voor onze leden, een gidsbeurt te houden over het ontstaan en geschiedenis van de hoeve of een onderdeel van die geschiedenis (vb. de blekerij die er in een bepaalde periode geweest is). Eveneens doet hij een oproep tot medewerking om een historische site, de Kruisberg, terug in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen. Er werd opgemerkt dat onze aandacht ook moet gaan naar de oude benamingen van velden, gronden, wegels ed..

Zoals verwacht werd nog lang nagekaart, en kon er deelgenomen worden aan een mini- quiz met Turnhoutse stadsbeelden die door bestuurslid Frank Janssens werden geprojecteerd.

Referentie Artikel.
Datum: 31 Januari 2009
Auteur: Marc Cornelis
Datum van publicatie: Februari 2009

© Dani Bellemans & Het Bezemklokje 2011-2018
laatste wijziging op 05/07/2019