50 jaar Griffelkermis

Start
Omhoog

 

Tentoonstelling “50 jaar Griffelkermis”.

De groei van een school, een parochie, een gemeenschap.

Eerder toevallig raakte onze heemkundekring bij dit gebeuren betrokken.
In september 2008 kwam ondergetekende in gesprek met de voorzitter van het Schorvoortse Griffelkermiscomité. Daaruit bleek dat men het 50-jarig bestaan van Griffelkermis in 2009 eens extra wou omkaderen o.a. met een concert en een tentoonstelling. (Het comité werd in 1959 opgericht om te zorgen dat er steeds de financiële middelen zouden zijn om te komen tot een kleuter- en lagere school op het Schorvoort.)


Om kort te zijn, Het Bezemklokje engageerde zich om deze tentoonstelling uit te werken, en we kregen na afspraak over enkele algemene lijnen een vrijbrief om de tentoonstelling op te bouwen zoals wij het aanvoelden.

De tentoonstelling werd in de kerk opgebouwd, zou een chronologische lijn hebben en uit drie delen bestaan. Een eerste deel over het Schorvoort zoals het was vóór de grote bevolkingstoename, een tweede deel zou weergeven wat er allemaal gebeurd was in de voorbije vijftig jaar, en het derde deel zou handelen over de plannen die de overheid, het O.C.M.W. en de Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting, hebben met het toekomstige Schorvoort.
Om het 'oude' Schorvoort in beeld te brengen werd beroep gedaan op de vroegere landbouwers. Zij leverden foto's van de toenmalige hoeven en hun bewoners.

Voor het tweede deel ' Groei en bloei van school, parochie en gemeenschap' werd beroep gedaan op de verantwoordelijken van grote en kleine verenigingen en diverse tijdelijke initiatieven. Vrijwel allen kwamen aan bod. Op honderden foto’s stonden meer dan 1000 Schorvoortenaren, wat uiteraard de herkenning sterk maakte en sleutel tot het succes is geworden.

Voor het derde luik zorgde de Dienst Communicatie van de stad Turnhout met een power point presentatie.

Voor ons was de organisatie van drie tentoonstellingen in een tijdspanne van twaalf maanden een harde leerschool. Toevallig moest voor deze drie tentoonstellingen telkens vanuit een andere situatie worden gewerkt. Voor de tentoonstelling 'Braderij Patersstraat 75 jaar' was dat met materiaal van het archief van het Braderijcomité aangevuld met een weinig materiaal van derden. De tentoonstelling ' Van Anco tot Zellien' was in samenwerking met een overheidsdienst waarbij het materiaal vooral kwam uit het archief van Marc Cornelis aangevuld door derden.

En ' 50 jaar Griffelkermis ' realiseerden we volledig met materiaal dat moest verzameld worden bij de Schorvoortse bewoners. Hopen maar dat het drie zaadjes geeft waaruit goede, mooie heemkundige tentoonstellingen groeien in de toekomst.

Referentie Artikel.
Datum: 20 September 2009
Auteur: Karel Van Dooren
Datum van publicatie: November 2009

© Dani Bellemans & Het Bezemklokje 2011-2018
laatste wijziging op 05/07/2019