Over ons

Start
Geschiedenis
Activiteiten
Lid worden
Sponsor worden

Het Bezemklokje Heemkundekring Turnhout - Onze kring.

Het Bezemklokje Heemkundekring Turnhout werd officieel opgericht op 30 april 2008. Volgens de oorspronkelijke bezielers van dit initiatief was het hoog tijd om ons heemkundig verleden te gaan bewaren, koesteren en tonen aan een breed publiek. Tot op vandaag blijft deze missie een zeer goed omschreven begrip.

Onze doelstelling.

“De vereniging verzamelt, inventariseert, onderzoekt en beheert een verscheidenheid aan informatie, documentatie en materialen uit het verleden en heden van Turnhout waaronder het verenigingsleven, de leefgewoontes, folklore, archeologie en familiekunde worden verstaan. Daarnaast wil de vereniging de instandhouding, bewaring, classificatie en restauratie van gebouwen en monumenten ondersteunen.” 

Meer specifiek betekent dit dat we actief, samen met onze leden (en stadsgenoten in het algemeen) ons cultureel erfgoed willen bewaren voor de komende generaties en meer in de kijker willen plaatsen. Onder erfgoed verstaan wij een verscheidenheid aan zaken waaronder geschreven/ gedrukte documenten, gewoontes, volksverhalen, stoffelijk erfgoed, enz. . 

Onze middelen.

Om deze doelstelling concreet te realiseren organiseren wij een aantal ledenbijeenkomsten en een jaarlijkse tentoonstelling met uitgave van een kleurrijke brochure. Daarnaast geven wij een driemaandelijks ledenblad uit en verschijnt er op regelmatige basis een elektronische nieuwsbrief.

Hierbij trachten we een zo breed mogelijk publiek aan te spreken, hen actief te betrekken binnen onze ledenwerking en hen vooral te inspireren om mee deze doelstelling uit te dragen. 
Velen van jullie herinneren wellicht nog wel het actiecomité ‘Behoud het hekken’ dat op touw werd gezet door Het Bezemklokje ter bescherming van het hekwerk en de ommuring van het kerkhof rond de Sint-Pieterskerk tijdens de heraanleg van de Grote Markt in Turnhout (2012). Door de uitstekende samenwerking met verschillende lokale en regionale organisaties en uiteraard de steun van onze leden en Turnhoutenaren werd dit stukje erfgoed toch nog bewaard.

Het Bezemklokje tracht dan ook om nauw samen te werken met verschillende organisaties om zo een draagvlak te kunnen creëren voor dergelijke initiatieven. Het Bezemklokje werkt nauw samen met de Stad Turnhout, Erfgoedcel Noorderkempen, TRAM41 en de Vlaamse Overheid. 

Ook voor ander ‘bedreigd’ erfgoed zoekt Het Bezemklokje mogelijkheden om er zo goed mogelijk zorg voor te dragen.

Ons actiecomité ‘Behoud de Nazarethkapel’, diende in 2013 samen met verschillende Turnhoutse culturele verenigingen  bij minister Bourgeois een aanvraag in om de klassering van de verkommerde Nazarethkapel via de Vlaamse Gemeenschap te bekomen. Wij ontvingen een hoopgevend antwoord:  ‘de kapel werd opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed en wordt beschouwd als een  behoudenswaardig relict omwille van zijn historische en architectuurhistorische waarde. In de loop van 2014 (lees na de verkiezingen) zal een definitieve beslissing worden genomen’.

Een tweede relict uit het verleden, dat zich in zorgwekkende toestand bevindt, is het kerkhof in de Kwakkelstraat. Samen met ons lid Rob Cornelissen vragen wij (eer)herstel van deze begraafplaats.  Veel zerken zijn verzakt of beschadigd en het grote ijzeren kruis, vervaardigd door August Van Aerschot heeft dringend een opknapbeurt nodig. Verder wordt de conciërgewoning naar ons gevoel iets te drastisch gemoderniseerd. Rob Cornelissen heeft het plan om de 200ste  verjaardag van de begraafplaats in 2016 niet ongemerkt voorbij te laten gaan. In samenwerking met de stad, de stadsgidsen en andere betrokken personen en verenigingen hoopt hij een aantal herdenkingsactiviteiten te organiseren in een op zijn minst opgeknapt kader, het Turnhoutse kerkhof waardig! Het Bezemklokje steunt hem hierbij uiteraard op alle mogelijke manieren.

© Dani Bellemans & Het Bezemklokje 2011-2018
laatste wijziging op 25/03/2018