Activiteiten 2021

Hieronder vindt u 26 vragen. Het antwoord vult u in bij het juiste nummer in het raster. Helemaal onderaan deze pagina vindt u het raster. Dit kunt u downloaden om de antwoorden in te vullen. 

Ieder antwoord bevat evenveel letters als het aantal blokjes die in het raster zijn voorzien. U schrijft alle woorden van uw antwoord aan mekaar, zonder spaties. Bij een antwoord uit meerdere woorden zijn de blokjes gescheiden door een dikkere lijn. Als uw antwoorden correct zijn vormen de letters, die bij elk antwoord in het lichtgrijs gekleurde vakje terecht komen, verticaal ons aller wens voor 2021, bestaande uit 26 letters, eveneens zonder spaties.

 

Vraag 1: Vul het ‘ontbrekende woord’ in de titel van onze afgelaste tentoonstelling in: Mijn auto, mijn … . Hoe was het in Turnhout van na de Tweede Wereldoorlog tot 1990?

Vraag 2: In 1898 had Turnhout al een overdekte markt. Hoe werd ze in de volksmond genoemd?

Vraag 3: Geef de naam van het volledige voorwerp.

Vraag 4: In welke stad was ‘Het Bezemklokje’ op uitstap?

Vraag 5: Vervolledig de uitdrukking: Onder de …. getrouwd.

Vraag 6: In welk gebouw is dit fresco te bekijken?

Vraag 7: Wie plantte in de tuin van zijn huis een Leopoldeum? Geef zijn familienaam.

Vraag 8: Van welke winkel is dit het logo?

Vraag 9: Geef de Franse voornaam van de eigenaar van deze fabriek.

Vraag 10: We zoeken een wijk of gehucht: heesverder.

Vraag 11: We zoeken een winkel: rundskookpot.

Vraag 12: Van welke winkel is dit logo?

Vraag 13: In welke Kempische gemeente staat dit museum?

Vraag 14: Wie was de zanger van het liedje ‘Hé Tijle, hé Nele’?

Vraag 15: Van welke winkel is dit logo?

Vraag 16: Van welk bedrijf is dit logo?

Vraag 17: Hoe heet de studentenvereniging van de Hogeschool Thomas More - Campus Turnhout?

Vraag 18: We zoeken een activiteit in de vroege morgen: een sportbeoefenaar in een foute eredienst.

Vraag 19: Geef de naam van het volledige voorwerp.

Vraag 20: Turnhout had ooit een internationale treinverbinding. Met welke stad?

Vraag 21: Wie keek in Turnhout streng toe of de  vrouwen hun straat 'bezemden’?

Vraag 22: Walter Van den Broeck schreef dat er in Turnhout cultureel niks te beleven viel. Dat veranderde met de opening van ...

Vraag 23: Over wie gaat het artikel bij deze foto?

Vraag 24: Op welke locatie bevinden we ons?

Vraag 25: We zoeken een jongensnaam: Hij bevindt zich braakliggend in de wei.

Vraag 26: Welke voertuig verliet Turnhout met een rouwband?


raster:

Datum activiteit: zondag 7 februari 2021

Op 7 februari 2021 kregen 90 mensen als vervanging van de jaarlijkse Bezemquiz een uitgebreid ontbijt en de opdrachten voor de quiz aan huis geleverd. Pistolets, beleg, croissants, koffiekoeken, … alles erop en eraan en als toemaatje een flesje cava om, weliswaar coronaproved, op het nieuwe jaar te klinken. De reacties achteraf waren over de hele lijn lovend en dus is het organiserend Bezemcomité blij.
Enkele dagen na het ontbijt kregen ook alle leden de quizvragen toegestuurd. In totaal vulden zevenendertig quizzers het antwoordformulier bij de vragen in. Zeventien beantwoordden alle vragen correct en elf hadden ook de schiftingsvraag juist. Zij kregen een prijs.
Ook op de quiz kreeg Het Bezemklokje veel reacties: van ‘Het bezorgde ons plezante koppijn’ tot ‘Het herkennen van de logo’s was een hersenbreker’. Niemand schreef: ‘Het was een makkie!’
Het Bezemklokje hoopt dat we volgend jaar opnieuw ‘in het echt’ kunnen samenkomen, want elkaar zien, ontmoeten en gezellig met elkaar spreken is wat iedereen toch wil.