Activiteiten 2016

Datum activiteit: zaterdag 26 november 2016 t/m zondag 11 december 2016

Om het zestigjarig bestaan van het Comité Kerstmis in de Stad te vieren, organiseerde Het Bezemklokje samen met dit Comité een prachtige tentoonstelling Zestig jaar Kerststallen in Turnhout. Zoals steeds waren bij de opening veel van onze leden aanwezig. Mevrouw Jacqueline Boone-Dierckx stelde het archief van het Comité ter beschikking en werkte actief mee aan de samenstelling van de tentoonstelling. Zij werd hiervoor dan ook in de bloemetjes gezet. 

Datum activiteit: zondag 4 september 2016

Adriaen Ghys, die zijn naam gaf aan de heemkundekring, zaaide in 1667 de eerste mastboom in het Grotenhoutenbos. Frank Lescouhier en Jef Florizoone, twee sterkhouders van deze heemkring, vertelden honderduit over de geschiedenis van hun gemeente. De kapel in het Mariapark, gebouwd in 1925 werd ingezegend door kardinaal Van Roey. Heel veel Turnhoutse schoolkinderen liepen er tijdens de jaarlijkse bedevaart voorbij op weg naar de kerk. Een beklimming van de Konijnenberg kon natuurlijk niet ontbreken.  

Datum activiteit: zaterdag 28 mei 2016

Heel veel leden van Het Bezemklokje, onder wie ook burgemeester Eric Vos, waren aanwezig om de verjaardag te vieren van de Historische Begraafplaats in de Kwakkelstraat. Pastoor Sneyers zegende het grote kruis op het einde van het centrale gangpad en het gemengde koor De Vedel zorgde voor een passende muzikale omkadering. 

Datum activiteit: zondag 24 april 2016

Paul Dierckx had altijd al een speciaal plekje in zijn hart voor Kruisberg, het vroegere bedevaartsoord. Hij zorgde voor een nieuw kruis en enkele zitbanken. Onze leden waren erbij om de plek in ere te herstellen. Twee oude vrouwtjes (in feite verklede Bezemkloksters) vertelden hoe het er in ‘hun tijd’ op Kruisberg aan toe ging. 

Datum activiteit: zondag 31 januari 2016

Op 31 januari 2016 organiseerde Het Bezemklokje de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie met aansluitende bezemquiz. Voor het eerst was ook Bertha Beustel van de partij. Ria Sak slaagde er in om met en zonder haar accordeon de leden aan het zingen te krijgen.